Szydłowiec

Pałac Odrowążów > Przypałacowy Park

Przypałacowy Park w Chlewiskach

Flora parku

Park w Chlewiskach ze względu na czyste od zanieczyszczeń przemysłowych powietrze, specyficzny mikroklimat i czystą wodę pozwala na naturalny rozwój unikalnej flory, W tym krajobrazowym parku rośnie 21 drzew uznanych i wpisanych do rejestru przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody za pomniki przyrody ( przeważnie lipy drobnolistne, dęby, tulipanowce, kasztanowiec i jesion). Na wpisanie oczekują również szpaler grabowy i aleje lipowe.
park w Chlewiskach Strukturę siedliskową lądową, wodną i bagienną oraz skład gatunkowy roślinności ukształtowały lokalne warunki glebowe, wilgotnościowe i klimatyczne. W parku najczęściej występującymi drzewami są lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, graby pospolite, olchy czarne i jesiony.
Starodrzew stanowią również klony, jawory, grochodrzewy (pospolicie zwane akacjami), klony zwyczajne i srebrzyste, brzozy brodawkowate, modrzewie, wierzby białe, wiązy szypułkowe i górskie, dęby czerwone, sosny pospolite i wejmutki oraz pojedyncze okazy innych gatunków.
W skład poszycia wchodzą: jeżyna fałdowana, kruszyna pospolita, bez czarny i koralowy, głóg, jałowiec pospolity. Runo leśne składa się z borówek, turzyc, fiołka leśnego oraz licznych gatunków mszaków i porostów.
W parku spotykamy rośliny chronione takie jak: cis pospolity, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg i inne. Na brzegach małego i dużego stawu można podziwiać występującą tu strefowo roślinność wodną i błotną np. grzybienie białe i północne, grążele żółte, czermień błotną i trzcinę pospolitą.
Ogółem w parku spotkamy ponad 100 gatunków drzew i krzewów, a w planach jest dosadzenie kilkudziesięciu następnych.

Fauna parku

Bogata szata roślinna parku jest miejscem występowania licznych zwierząt znajdujących tu pokarm i schronienie.
Zaczynając od ssaków - żyją tu zające, kuny, wiewiórki, tchórze, łasice, jeże, ryjówki, nietoperze i trzy gatunki myszy. Zachodzą lisy, sarny, a od niedawna można spotkać też jenota - nowego mieszkańca naszego kraju.
park w ChlewiskachCiekawie prezentuje się awifauna, czyli świat ptaków. Duży parkowy teren połączony zadrzewieniami ( od wschodu i północy ) z lasami szydłowiecko-przysuskimi to idealne miejsce do obserwacji zwierząt. Na terenie parku i w najbliższym sąsiedztwie podczas badań ekofizjograficznych stwierdzono występowanie 74 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak: białorzytka, derkacz, ortolan, kapturka, kokoszka wodna.
Zalatują tu liczne drapieżniki: trzmielojad (ma gniazda koło miejscowości Skłoby), rybołów oraz bardziej pospolite kanie rude, jastrzębie i myszołowy. W starych lipach gniazdują trzy gatunki sów.
Różnorodność siedlisk i urozmaicona baza pokarmowa to doskonałe warunki dla rozwoju licznych gatunków owadów: motyli, chrząszczy, błonkoskrzydłych, prostoskrzydłych, muchówek i innych.
Ciekawsze okazy motyli to: rusałki (admirał, drzewoszek, pawik), polowiec szachownica, przestrojnik wielki, niestrzęp głogowiec czy paź królowej.
Płazy reprezentowane są przez żaby, ropuchy, rzekotkę drzewną i kumaka nizinnego, a z gadów spotkać można zaskrońce (mają gniazdo pod kamiennymi schodami pałacu), jaszczurki zwinki, jaszczurki zielone oraz padalce zwyczajne.